Naar de slacht?

Met Weidevee boert u beter!

Als bewust melkveehouder laat u uw koeien graag volop buiten grazen. Niet alleen omdat zij (en de meeste mensen!) dat prettig vinden, maar ook omdat het bevorderlijk is voor het welzijn van de dieren. En dat is belangrijk, want tenslotte is hun melk uw inkomen.

Er komt een moment waarop de melkopbrengst van bepaalde koeien niet meer toereikend is om rendement te behalen. In zulke gevallen is het goed om te weten dat u met deze koeien terecht kunt bij het Weidevee-programma.
Omdat u voldoet aan de  gestelde eisen ten aanzien van weidegang - zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van de Stichting Weidegang - bieden wij u een uitstekende prijs per kilo. 

Wij zien erop toe dat de dieren op een uiterst professionele en verantwoorde manier worden geslacht, waarna het vlees wordt voorzien van het Weidevee-keurmerk. 
Al met al boert u dus in meerdere opzichten beter met Weidevee. Ontdek het zelf.

Een kwaliteitslabel om trots op te zijn!

Het Weidevee-keurmerk wordt dus niet zomaar aan ieder stuk rundvlees verleend. Zoals gezegd moet de melkveehouder voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden ten aanzien van weidegang. 

Om ervoor te zorgen dat het geselecteerde vlees bij de slachterij niet vermengd wordt met gewoon rundvlees, wordt er gebruik gemaakt van een identificatiesysteem waarbij het geselecteerde vlees wordt voorzien van het Weidevee-keurmerk.  
Aan de hand van dit identificatiesysteem kan ook het vleesverwerkend bedrijf het Weidevee-vlees eenvoudig separaat van het gewone rundvlees verwerken.

Als aan al deze voorwaarden is voldaan mag het vlees het Weidevee-keurmerk dragen: een kwaliteitslabel om trots op te zijn.